Bakony és Vidéke Takarékszövetkezet


 


 

Üdvözöljük weboldalunkon!

 

Kedves Látogató!

Ön a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet weboldalát olvassa, melyet igyekszünk minél több és friss tartalommal ellátni.
Figyelmébe ajánljuk a Hírek menüpontot, ahol rendszeresen informáljuk Önöket aktualitásainkról.

Fontosabb adatok, elérhetőségek:

Központ

Központunk címe:

2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.

Telefonok (fax is):

(34) 353-907
(34) 552-007

Központi e-mail:

kozpont@bakonyvideketksz.hu

 Tevékenységi engedély számunk:

- 704/1997/F. számú határozat (1997. november 27.)
-
1491/1998. számú határozat (1999. augusztus 24.)

 


 

HIRDETMÉNY

a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ügyfelei részére szerződési feltételek módosításáról

Örömmel tájékoztatjuk arról, hogy a szolgáltatások színvonalának növelése, valamint a versenyképesség fokozása érdekében a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet elhatározta egyesülését a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezettel és a Pannon Takarék Bank Zrt-vel, a Takarékszövetkezeteknek a Pannon Takarék Bank Zrt-be történő beolvadás formájában.
Az egyesülésről szóló közlemény elérhető a Kirendeltségeinken és honlapunkon Bemutatkozás menüpont alatt (az alábbi útvonalon közvetlenül elérhető: 
http://www.bakonyvideketksz.hu/data/cegkozlony_hirdetmeny_bakonyvideke.pdf).

A hitelintézetek egyesülésének várható – a felügyeleti engedélyektől, illetve cégbírósági bejegyzéstől is függő - időpontja 2016. október 1., mely dátumtól kezdődően már az általános jogutódként eljáró Pannon Takarék Bank Zrt. képviseletében várjuk kedves Ügyfeleinket.
Az egyesülés, a fejlődéssel együtt járó változások megkívánják termékeink és szolgáltatásaink felülvizsgálatát, melynek eredményeképp Takarékszövetkezetünk módosítja egyes jelenlegi termékeire, szolgáltatásaira irányadó szerződési feltételeit, az egyesülés időpontjával egyezően 2016. október 1-jei hatállyal.
A változás az alábbi szolgáltatások esetében nem minősül a Hitelintézet általi egyoldalú módosításnak, mivel a meglévő Ügyfelekkel a Hitelintézet kétoldalúan állapodik meg az új szolgáltatásra vonatkozóan:

- Bankjegyek és érmék forgalmazásának feltételei és díjtételei (külön hirdetmény szerint, mely Kirendeltségeinken és honlapunkon – www.bakonyvideketksz.hu – Hirdetmények menüpont alatt elérhető)
A változás az alábbi szolgáltatások esetében a fennálló szerződéseket is érinti, és a Hitelintézet általi egyoldalú módosításnak minősül:
- Fizetési és pénzforgalmi számlával rendelkező számlatulajdonosok fizetési számláját érintő megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje (külön hirdetmény szerint, mely Kirendeltségeinken és honlapunkon – www.bakonyvideketksz.hu – Hirdetmények menüpont alatt elérhető)
- Elektronikus Számlavezetési Szolgáltatási Szerződés feltételeinek módosítása az alábbiakra kiterjedően:

Jelenleg hatályos rendelkezések

2016. október 1-től hatályos rendelkezések

Az InternetBank rendszer szerződéskötésekor a Felhasználó igénye és lehetősége szerint két biztonsági megoldás közül választhat. Az egyik – ún. statikus - megoldás, hogy az 1-es szintű biztonsági kódjával (bejelentkezési jelszó) írja alá az utalandó tranzakció-csomagot. A másik – ún. dinamikus - megoldás, hogy az aláíráshoz szükséges SMS jelszót az aláírási gombra kattintva a rendszer automatikusan generálja, és SMS-ben elküldi a Felhasználó által megadott telefonra, ezt követően 5 perc áll a Felhasználó rendelkezésére, hogy ezzel a jelszóval a tranzakció-csomagot aláírja és beküldje a Takarékszövetkezetbe. 5 perc után az SMS-jelszó érvényét veszti, az aláírást újra kell kezdeményezni. A Takarékszövetkezet a dinamikus jelszó időbeni megérkezéséért nem vállal felelősséget. A felhasználó a limiten felüli dinamikus jelszó aláírási módot is választhatja, ebben az esetben a hirdetményben közölt mindenkori limitösszeg feletti megbízások aláírásához küld SMS-t a rendszer. A Számlatulajdonos szerződéskötéskor a Felhasználói adatlapon nyilatkozik arról, hogy a 2. szintű biztonsági kód melyik megoldását kívánja a Felhasználó számára igénybe venni. A nagyobb biztonsági szint elérése érdekében a Takarékszövetkezet a dinamikus aláírási formát javasolja az ügyfelei részére. A választott biztonsági megoldás a Felhasználói adatlap módosításával változtatható.

Az InternetBank rendszert a Felhasználó dinamikus hitelesítési megoldással használja.

Dinamikus hitelesítési mód (megoldás) esetén a Felhasználó az InternetBank rendszerben rögzített tranzakció-csomag aláírásához SMS üzenetben kapja meg a szükséges – egyszer használatos – jelszót (dinamikus jelszó).

 

Tehát 2016. október 1-től megszüntetésre kerül a statikus jelszóhasználat, és a szolgáltatás kizárólag dinamikus jelszóhasználattal lesz elérhető. 

Amennyiben jelenleg statikus hitelesítési megoldást használ, kérjük keresse fel számlavezető kirendeltségét a dinamikus hitelesítési mód használatához szükséges adatok megadása végett. Ennek hiányában 2016. október 1-jét követően – a hiányzó adatok megadásáig – az InternetBank szolgáltatás korlátozott funkcionalitással lesz elérhető (megbízások beküldése statikus jelszóhasználattal nem lesz lehetséges).

- SMS szolgáltatási szerződés tekintetében 2016. október 1-től megszűnik a napi záróegyenlegről – egyenlegváltozás esetén küldésre kerülő – értesítés,
- azonban Ügyfeleink a Hitelintézetnél bejelentett mobiltelefonszámukról sms-ben le tudják kérdezni bankszámlájuk egyenlegét (06 70 9000 666, illetve a 06 30 3444 332 telefonszámra elküldött sms-vel; az sms üzenetben az „E” kódszó és a számlaszám megadásával: „E xxxxxxxx-xxxxxxxx”),
- és emellett a forgalmi értesítések is bővülnek az aktuális egyenlegre vonatkozó információkkal.
2016. október 1-től Ügyfeleink az alábbi SMS értesítéseket és figyelmeztetéseket kérhetik:

- Értesítés adott típusú tranzakciókról: A Számlatulajdonos választhat, hogy mely tranzakciócsoportról kíván értesítést kapni.

a) Jóváírások (pénztári tranzakciók, bankkártya tranzakciók, fogadott átutalások)
b) Terhelések (pénztári tranzakciók, bankkártya tranzakciók, indított átutalások)
c) Fogadott (a bankszámlát terhelő) beszedések és visszautasítások
d) Ügyfél saját számlái közötti pénzmozgások (átvezetések)
e) Költségek, kamatok (költség terhelés, kamat jóváírás)
A tranzakciókról kért értesítések – a kártyatranzakciók kivételével – összeghatárhoz köthetők.

- Riasztások (riasztás számlafedezet-limit átlépéséről [fedezet megadott összeghatár alá csökken vagy összeghatár fölé emelkedik], riasztás lekötött betét jövőbeni lejáratáról)
Kérjük, hogy amennyiben fennálló szerződése kapcsán módosítani kíván az SMS értesítések paraméterein, keresse fel számlavezető kirendeltségét korábbi nyilatkozata módosítása végett.

- Pénzforgalmi és fizetési számlavezetési szolgáltatás vonatkozásában megszűnik a „visszatartott levelezés” lehetősége.
- Jelenleg a személyes átvételig visszatartásra kerülnek a visszatartott levelezést választó ügyfeleinknek szóló írásbeli értesítések, okmányok és bizonylatok, ezen számlatulajdonos ügyfeleink rendelkezésének megfelelően.
- 2016. október 1-től visszatartott levelezést választó ügyfeleink megadott levelezési címére – ennek hiányában lakcímére – kerülnek postázásra az értesítések.
Amennyiben ettől eltérő értesítési módot – elektronikus csatornán, elektronikus üzenetben – választana, kérjük keresse fel számlavezető kirendeltségét erre vonatkozó nyilatkozata megtétele végett.

Pénzforgalmi és fizetés számlák vezetésére vonatozó jelenleg hatályos szerződéses rendelkezések

2016. október 1-től hatályos rendelkezések

A Számlavezető hely a fizetési megbízások teljesítéséről, a Számlatulajdonos fizetési számlájának javára/terhére elszámolt fizetési megbízás azonosítását lehetővé tevő adatokról (a fizetési megbízás átvételének napjáról vagy a teljesítés értéknapjáról, a fizetési megbízáson eredetileg megadott pénznemben számított összegről, a teljesítés során alkalmazott átváltási árfolyamról, InterGiro2 átutalási megbízás esetében a megbízásban feltüntetett kiegészítő információkról), a fizetési számla egyenlegének ezzel összefüggő változásairól, valamint tételesen a Számlavezető hely részére fizetendő díjról, költségről, a tárgynapon teljesített fizetési megbízások után a Takarékszövetkezetet terhelő tranzakciós illeték összegéről, valamint a Számlatulajdonos fizetési számláján sorbanálló fizetési megbízásokról, illetve a fizetési számlán már elszámolt InterGiro2 átutalási megbízás(ok)ra vonatkozó, fizető fél által kezdeményezett visszahívás kezdeményezés(ek)ről (RECALL megbízás) utólag, magyar nyelven a Számlatulajdonost az általa megadott címre postai úton továbbított ügyfélforgalmi értesítővel tájékoztatja  vagy az elkészített ügyfélforgalmi értesítőt a Számlatulajdonos külön nyilatkozatára – annak személyes átvételig – visszatartja („visszatartott levelezés”).

A Számlavezető hely az ügyfélforgalmi értesítőt, valamint a Számlatulajdonosnak szóló írásbeli értesítéseket és okmányokat és bizonylatokat a Számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően, a személyes átvételig visszatartja vagy a Számlatulajdonos által e célra megadott címre postai úton küldi meg.

A Számlavezető hely a fizetési megbízások teljesítéséről, a Számlatulajdonos fizetési számlájának javára/terhére elszámolt fizetési megbízás azonosítását lehetővé tevő adatokról (a fizetési megbízás átvételének napjáról vagy a teljesítés értéknapjáról, a fizetési megbízáson eredetileg megadott pénznemben számított összegről, a teljesítés során alkalmazott átváltási árfolyamról, InterGiro2 átutalási megbízás esetében a megbízásban feltüntetett kiegészítő információkról), a fizetési számla egyenlegének ezzel összefüggő változásairól, valamint tételesen a Számlavezető hely részére fizetendő díjról, költségről, a tárgynapon teljesített fizetési megbízások után a Hitelintézetet terhelő tranzakciós illeték összegéről, valamint a Számlatulajdonos fizetési számláján sorbanálló fizetési megbízásokról, illetve a fizetési számlán már elszámolt InterGiro2 átutalási megbízás(ok)ra vonatkozó, fizető fél által kezdeményezett visszahívás kezdeményezés(ek)ről (RECALL megbízás) utólag, magyar nyelven a Számlatulajdonost az általa megadott címre postai úton továbbított ügyfélforgalmi értesítővel tájékoztatja  vagy az elkészített ügyfélforgalmi értesítőt a Számlatulajdonos külön nyilatkozatára – elektronikus csatornán keresztüli számlakivonat kérés esetén – az elektronikus csatornán juttatja el részére, illetve teszi elérhetővé számára.

A Számlavezető hely az ügyfélforgalmi értesítőt, valamint a Számlatulajdonosnak szóló írásbeli értesítéseket és okmányokat és bizonylatokat postai úton, vagy a Számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően elektronikus csatornán küldi meg, illetve teszi elérhetővé számára.

A szerződéses feltételek egyoldalú módosításának oka: egyesülésből adódóan banküzemi, működési feltételek változása.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van arra, hogy a hitelintézetünk általi egyoldalú szerződésmódosítást ne fogadja el, és ezzel együtt a Takarékszövetkezettel megkötött szerződését – díjmentesen – felmondja, amennyiben ezt a módosítás hatályba lépése előtt - személyesen kirendeltségünkben vagy írásban - jelzi Takarékszövetkezetünk részére.
A módosítást elfogadottnak tekintjük, ha annak hatályba lépése előtt a fentieknek megfelelően Takarékszövetkezetünket nem tájékoztatta arról, hogy a szerződést felmondja.


Kisbér, 2016. július 29.

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet


HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

Hatályos: 2016. október 1.
Közzétéve: 2016. július 29.

Kondíciós lsita (hirdetmény) a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről

Hatályos: 2016. október 1.
Közzétéve: 2016. július 29.

 


 

Cegkozlony_hirdetmeny_Bakonyvideke.pdf  

 


 

Közlemény

2015. február 24., szerda

Takarékok: nálunk kettős biztonságban vannak a megtakarítások

Az BakonyvidékeTakarékszövetkezetnél elhelyezett megtakarítások 2014. decembere óta kettős biztonságban vannak. A takarékok új garanciaközösségének köszönhetően az országban egyedülálló módon a takarékokban elhelyezett megtakarításokat kettős betétvédelmi rendszer, minden egyes takarékot pedig közel 300 milliárd forintnyi tőke véd. Ezért az ide elhelyezett betétek gyakorlatilag 100 százalékos biztonságban vannak.

A DRB Csoport bankjai – amelyekhez 2015. február 24-én rendelt ki felügyeleti biztosokat a Magyar Nemzeti Bank – nem tagjai a takarékszövetkezetek megújult garanciaközösségének. A DRB-csoporthoz tartozó bankoknál kialakult helyzet ezért semmilyen hatással nincsen a takarékszövetkezeti szektorra és a takarékszövetkezetekben elhelyezett megtakarítások biztonságára. A Buda Regionális Bank Zrt., a Dunántúli Regionális Bank Zrt., a Dél-Dunántúli Takarékbank Zrt. és az Észak-Magyarországi Regionális Bank Zrt. még 2013. júliusában elindították bankká alakulási kérelmüket a Felügyeletnél, majd 2014. januárjában kiléptek a takarékszövetkezeti integrációból. Ennek ellenére a DRB-Csoport egyes tagjainak, illetve egyes fiókjainak elnevezése megtévesztő lehet.

A takarékoknál elhelyezett megtakarítások a takarékok új garanciaközösségének köszönhetően 2014 decembere óta teljes biztonságban vannak: a takarékoknál elhelyezett betéteket az országban egyedülálló módon az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) mellett a takarékok saját Tőkefedezeti Alapja is biztosítja. Az új rendszerben az integráció egésze, illetve minden egyes, a garanciaközösséghez csatlakozott takarék mögött egységesen közel 300 milliárd forintnyi tőke áll.


Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

Tájékoztatás LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

 

 

Nyilatkozat az egyoldalú kamat emelésről

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL

 (deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában)

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL

(forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában)

 

Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

1.sz.Adatváltozás bejelentő

2.sz.Nyilatkozat elszámolás után fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

3.sz.Követeléskezelő által kiadandó igazolás

4.sz.Kérelem 2009.07.27.előtt megszűnt tartozás elszámolásához

5.sz.Kérelem 2009.09.27.előtt megszűnt és még el nem évült hitel elszámolásához

6.sz.Igény bejelentő a követeléskezelő vállalk.történő elszámoláshoz

7.sz. Elszámolási igény a végtörlesztés miatt megszűnt fogy.kölcs.szerz-hez

8.sz. Panaszbejelentő fogy.kölcs.szerz.elszámolással kapcs

9.sz.Igénybejelentő a ft-ra váltás, kamatmód.mellőzéséhez

11.sz.Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez dokumentomot

Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás formanyomtatványa

Tájékoztató a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás és a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről

A Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatási iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány elérhetősége

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről végtörlesztett fogyasztói kölcsönszerződések

 


A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk

 

 

A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény és annak végrehajtására vonatkozó rendeletek alapján az alábbi általános tájékoztatást nyújtja az Adósságrendezéssel érintett ügyfelei, továbbá adóstárs/ak és mellékkötelezettek (amennyiben a 2015.évi CV. tv. előírásai szerinti feltételek bekövetkeztek 2016.09.30-ig) részére.

Általános tájékoztató

Az ügyintézés helyszíne/postacím

2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 14.
telefonszám: 06-34-353-907

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - Csütörtök: 7:30-16:00
Péntek: 7:30-13:30

továbbá a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet kirendeltségein.

A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk

Az ügyintézés folyamatát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az alábbiak szerint részletezzük, illetve a részletes szabályokat az alábbi linkre kattintva is eléri:
www.csodvedelem.gov.hu
Az adósságrendezés kezdeményezésének kötelező tartalmi elemei, a kérelemhez csatolandó iratok, nyilatkozatok tájékoztatója innen tölthető le.

A csődvédelemi eljáráshoz szükséges nyomtatványok és kitöltési útmutató:

 

A Hitelintézet a hiánytalanul kitöltött dokumentációs csomag igazolt átvételétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozik, amennyiben főhitelezőnek tekinti magát.


Az adósságrendezés kezdeményezéséhez szükséges formanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat 2015.09.01 és 2016.01.01. között nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátja a Hitelintézet az ügyfelek részére ügyfélszolgálati irodájában, azt követően pedig kizárólag elektronikusan lesznek letölthetőek a Hitelintézet honlapján a 16/2015. IM rendelet 4. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Hitelintézet főhitelezői minőségében a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrejöttével összefüggő koordinációs és adminisztrációs - feladatai ellátásáért az adóstól és az adóstársaktól összesen 30 000 forint postai és távközlési költségátalányra jogosult. A költségátalány határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén az adósságrendezési eljárás sikertelen, az ügy iratait a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak (továbbiakban: CsSz) továbbítja a Hitelintézet.  

A jogszabály alapján a csődvédelmi bejelentésben érintettek körére vonatkozó határidők

a) az Elszámolási tv. 13. § (1) bekezdése alapján a 2015. április 30. napi elszámolási határidővel érintett fogyasztók esetében 2015. október 31. napja - amennyiben a hitelszerződés, pénzügyi lízingszerződés később kerül felmondásra, akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap -,
b) az Elszámolási tv. 13. § (2) bekezdésében említett ügyleteknél a 2015. szeptember 30. napi elszámolási határidővel érintett fogyasztók esetében az elszámolás kézhezvételétől számított 60 nap, - amennyiben később kerül felmondásra a hitelszerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés, akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap -,
c) a 2015. évi CV. törvény 104. § (2) bekezdés szerinti esetekben említett személyek esetében a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 60 nap,
d) amennyiben az Elszámolási tv. vagy a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény alapján a pénzügyi intézmény vagy a felügyeleti és fogyasztóvédelmi jogkörében eljáró Felügyelet polgári peres eljárást indított, az eljárásban hozott bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 nap.

A hitelezők bejelentkezésével összefüggő tudnivalók

Az adósságrendezési eljárás befogadásáról a CsSz írásban értesíti adóst, a főhitelezőt, az ismert hitelezőket és - ha a rendelkezésére álló adatok szerint az adós ellen végrehajtási eljárás van elrendelve - a végrehajtást foganatosító hatóságot, illetve bírósági végrehajtót. Ezen tájékoztatás hiányban a hitelező a CsSz honlapján tájékozódhat a megindult adósságrendezési eljárásokkal kapcsolatban. Hitelezői igényét a jogszabályban megjelölt határidő betartása mellett köteles megtenni.

Panaszkezelés

Panasza esetén IDE  kattintva tud útmutatást kapni a panaszkezelési eljárásról.


A főhitelező az adós kötelezettségszegése vagy az eljárás folytatásának akadálya esetén haladéktalanul értesíti a CsSz illetékes területi szervét.

Amennyiben a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet nem minősül főhitelezőnek, úgy a 2015. évi CV. törvény előírásainak megfelelően érvényesíti hitelezői igényét az adósságrendezési eljárás keretében.
 

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban a felek közötti az együttműködés és kapcsolattartás rendjéről szóló szabályzat itt érhető el.


 


Már nálunk is elérhetőek a

Széchenyi Kártya

 hitelkonstrukciók!

A részeletekről a Hírek alatt olvashatnak, illetve innen letölthető egy átfogó ismertető.


Új ingyenes szolgáltatásunk:

Hiteles elektronikus számlakivonatok e-mailben!

A részleteket a Hírek menüpontban olvashatják.


Lehetőség a terület alapú támogatások előfinanszírozására!

 

A részleteket az Akciók menüpontban találja.


Panaszkezelési szabályzatunkat a Panaszkezelés menüpontban töltheti le!


 Magatartási kódex

 


Nálunk pénzügyei mellett egyúttal biztosításait is intézheti!

Partnerünk:


Az ügyfeleinkkel kötött szerződések egyoldalú módosíthatóságát érintő fontos törvényi változásról az alábbi linken olvashatnak tájékoztatást:

Ügyfél-tájékoztató a 2009. évi XIII. törvényről

 


 

 


Bakony és Vidéke körzeti Takarékszövetkezet